3RD OPEN NATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019

0

CONGRATULATIONS OF ALL WINNERS :-

DNYANESH K. MUSALE,   KAIVALYA M. BHOR,   RAGHAV S. TALEKAR,   SHIVAM S. GADGE,

MANNY A. YADAV,   RAGAVENDRA N. GAVHANE,   SHRIRAJ R. TAPKIR,   SHREYASH D. TAPKIR,

ARNAV S. PATIL,   RITESH R. KATE,   SUNNY A. YADAV,   VISHAL B. GAWALI.

Leave A Reply